Select Page

Vi är en del av Hong Kong Wing Tsun Association, som är ett globalt nätverk av Wing Tsun- skolor med högsta standard kvalitet.
Vi erbjuder utbildning i en kvalitativ och verklighetsanpassad kampkonst, som utgår från rötterna i Hong Kong och Wing Tsun utbildningssystem. Systemet har utvecklats i 300 år och utvecklas fortfarande med modern pedagogik och nya träningsmetoder.

Här på Dynamic Wing Tsun förstår vi vikten av en bra träningsmiljö. Vår skolas kultur gör att du som elev kan känna dig trygg och bekväm med ett kontinuerligt stöd från instruktörerna och de andra eleverna i din utveckling.

Wing Tsun is a martial art that emphasizes the use of force in a way that is efficient and effective.
It employs the concept of “economy of motion” which involves using only the necessary amount of force to accomplish a task.
This means that the practitioner will use only enough force to achieve the desired result.

Wing Tsun also uses the concept of “redirecting force,” which involves intercepting an opponent’s force and redirecting it in a way that causes the opponent to become unbalanced or to lose their Center line.
This type of force is used to move the opponent into a vulnerable position while expending as little energy as possible.
By using these two principles, Wing Tsun practitioners are able to effectively defend themselves against larger opponents or those exerting greater amounts of strength, power or force. Sifu Chris Collins

Personlig utveckling
Wing Tsun utvecklar din förmåga att behålla lugn och självförtroende i de mest stressiga situationerna, både vardagslivet och när du fysiskt behöver försvara dig.
Wing Tsun har 300 år av historia av att lära ut hur man behåller lugn, balans och fokus under de mest prövande tillfällen. Vi erbjuder fitness för både kropp och själ.
Din förmåga att problemlösa och tänka klart kommer bli bättre och snabbare.

Hälsa och välmående
Martial Arts lyckas där traditionella träningssystem och gymmedlemskap misslyckas.
Alla har upplevt att motivationen kan tryta, men med din nya Kung Fu-familj får du ett stöd i att övervinna det vardagliga bruset och nå dina mål.

I våra skolor utvecklas du både fysiskt och mentalt och gör din träning mer utvecklande.

Boka din provträning nu!

Schema

Måndagar kl 18:30 – 20:00

Tisdagar kl 18:30 – 20:00

Torsdagar kl 18:30 – 20:00


Tel 08-6000 149